logomoddok.jpg(3 kb)
   ldflogo.jpg(5 kb)
   české stránky věnované populárnímu francouskému herci a komikovi
zpět

Pošetilost mocných (La folie des grandeurs)

Film vznikl v roce 1971

fg1.jpg(44 kb) fg2.jpg(38 kb) fg3.jpg(27 kb) fg4.jpg(26 kb) fg5.jpg(28 kb) fg6.jpg(26 kb) fg7.jpg(26 kb) fg8.jpg(31 kb) fg9.jpg(32 kb) fg10.jpg(45 kb) fg11.jpg(37 kb) fg12.jpg(34 kb) fg13.jpg(32 kb)